mops mops mops mops
strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki

stikerInformacja - Rodzina 500+

W związku z omyłkowym wysyłaniem wniosków na skrytkę MOPS EPUAP2  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że  wnioski świadczenia wychowawczego Rodzina 500 + -  dla mieszkańców Łomży należy składać do:

1. Urząd Miejski Stary Rynek 14 (wnioski na 2 i kolejne dziecko czyli niezależnie od dochodu) w godzinach 8.00-15.00
2. Centrum Katolickie ul. Zawadzka 55 (wnioski na 2 i kolejne dziecko czyli niezależnie od dochodu) w godzinach 8.00-15.00
3. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Polna 16 w godzinach 7:30-15.30
W Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Polnej 16 będą przyjmowane wnioski na 1 i kolejne dzieci (obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł i 1200 zł netto na osobę w rodzinie) Wydział Świadczeń Rodzinnych ul. Polna 16, 18-400 Łomża, lub Urząd Miejski w Łomży Stary Rynek 1416.03.2016

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2016-2021

11.03.2016

Miasto Łomża wyraziło gotowość  realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - finansowanego ze środków PFRON.


 


Ogłoszenia

strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki